About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 08 kwiecień 2020 11:37

Dlaczego pełnomocnik ISO jest potrzebny w firmach?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Pełnomocnik ISO Pełnomocnik ISO

W normie ISO 9001 z 2015 r. całkowicie usunięto wszelkie wytyczne, które zmuszałyby firmy do utworzenia stanowiska przedstawiciela zarządu. Zamiast tego niektóre obowiązki przypisano bezpośrednio najwyższemu kierownictwu. To jednak nie oznacza, że pełnomocnik ISO przestał być potrzebny – jego rola jest kluczowa przy wdrażaniu, kontrolowaniu i ulepszaniu systemu zarządzania jakością.

 

Sprawdzanie wydajności procesu 

Pełnomocnik ISO jest ekspertem w zakresie funkcjonowania normy. To on ma niezbędną wiedzę, która jest potrzebna do tego, by ocenić, czy standard jest odpowiednio wykorzystywany i przynosi korzyści. Odpowiedzialny jest również za przekazywanie danych wyższemu kierownictwu w formie, która dostarcza najwięcej użytecznych informacji. Gdy rola ta rozproszona jest na kilka osób, niejednokrotnie raporty są niespójne lub nawet sprzeczne. Pełnomocnik ISO może wykonać je samodzielnie w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistą sytuacją w przedsiębiorstwie. 

Łączność z podmiotami zewnętrznymi 

Jednostki certyfikujące, klienci i organy regulacyjne wymagają tego, aby jedna osoba była odpowiedzialna za kontakt w sprawie systemu zarządzania jakością. Pełnomocnik ISO może zapewnić więc wszystkim stronom zewnętrznym pewien komfort i znacznie ułatwić wymianę informacji. Jeden przedstawiciel SZJ może oznaczać różnicę między szybko rozwiązanym problemem, a sytuacją kryzysową, którą będzie trwała wiele miesięcy. 

Więcej o tym, dlaczego warto mieć w firmie pełnomocnika ISO i jak przebiega szkolenie takiej osoby, można przeczytać na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/pelnomocnik-ds-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-9001/.  

Właściwa osoba sprawi, że rola będzie użyteczna i wydajna 

Odpowiednia osoba na stanowisku pełnomocnika ISO może przynieść znaczne korzyści firmie. Po pierwsze pomoże zbudować SZJ, który będzie bazował na usprawnieniu i poprowadzi przedsiębiorstwo w kierunku wydajności procesów. Po drugie w ogromnym stopniu skróci czas potrzebny do analizowania i reagowania na wymagania klientów, dzięki czemu możliwe są oszczędności finansowe oraz oszczędności na poziomie wszelkiego typu zasobów (m.in. ludzkich, materiałowych, itp.).