About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

sobota, 09 maj 2020 14:47

Tarcza Antykryzysowa - na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Tarcza dla przedsiębiorców Tarcza dla przedsiębiorców

Sejm uchwalił pakiet ustaw, które tworzą tzw. Tarczę Antykryzysową. Ma ona za zadanie pomóc przedsiębiorcom i pracownikom przetrwać kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa. Tarcza została wprowadzona na trzy miesiące z możliwością przedłużenia. Jej wartość szacowana jest na minimum 10% PKB. Jakie są jej główne założenia?

 

Zawieszenie składek na ZUS na 3 miesiące

Nowe przepisy mówią o pełnym zawieszeniu składek na ubezpieczenie społeczne na trzy miesiące tj. marzec, kwiecień i maj 2020 roku. W tym czasie to państwo ma przejąć obowiązek opłacania składek ZUS dla osób zatrudnionych w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, które zostały założone przed dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Będzie to kosztować budżet 10,2 mld zł. Z tego zwolnienia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy uzyskali w lutym przychody nie wyższe niż 15 681 złotych. Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 poszerzyła grupę przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na zwolnienie z ZUS także o te firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. W tym przypadku zwolnienie dotyczy jednak tylko połowy składek.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych

ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej wypłacać będzie nieopodatkowane i nieoskładkowane świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł). W przypadku zleceniobiorców, których wynagrodzenie nie przekracza 1300 złotych miesięcznie, świadczenie to osiągnie kwotę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu, który poprzedza miesiąc składania wniosku. Na podobne świadczenie mogą liczyć osoby samozatrudnione rozliczające się w formie karty podatkowej. Na mocy Tarczy 2.0 istnieje możliwość skorzystania z tzw. postojowego trzy razy, o ile sytuacja materialna danej osoby nie ulegnie zmianie na lepsze.

Redukcja czynszów dla najemców w galeriach handlowych i uelastycznienie czasu pracy

Przewidziana została także pomoc dla najemców lokali w galeriach handlowych. Dopóki będą one zamknięte, czynsze dla najemców zostaną obniżone aż o 90%.

Pracodawcy, których dotkną skutki epidemii koronawirusa dzięki Tarczy antykryzysowej będą mogli skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla swoich pracowników z 11 do 8 godzin. Muszą przy tym zagwarantować oddanie pracownikom równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni. Ponadto tygodniowy czas odpoczynku będzie można skrócić z 35 do 32 godzin. Pracodawcy będą mogli wydłużyć dobowy wymiar pracy do 12 godzin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bez kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Tarcza antykryzysowa przewiduje wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. W tym celu wykorzystana ma być procedura zwalniająca z kar umownych za związane z epidemią koronawirusa opóźnienia w realizacji przetargów. Wprowadzony ma zostać także przyspieszony tryb bądź niestosowanie się do Prawa zamówień publicznych w przypadku tych zamówień, które są niezbędne do walki z epidemią.

Inne zapisy Tarczy antykryzysowej

W Tarczy antykryzysowej przewidziano również przedłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców.

Pakiet ustaw zakłada ponadto ochronę konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen, umożliwienie odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie epidemii, ułatwienia dla branży turystycznej czy zezwolenie sklepom w niedziele niehandlowe na przyjmowanie towaru i jego rozkładanie.

Więcej na temat finansów przedsiębiorców dowiedzą się Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.