About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 26 luty 2020 15:06

Transport materiałów sypkich - 3 najczęściej stosowane metody

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Transport materiałów sypkich bywa problematyczny. Zwykle przewozi się je luzem lub spakowane, np. w beczki lub worki z lnu, papieru, juty i tworzyw sztucznych.

 

   

  1. Kolejowy transport materiałów sypkich

  2. Transport drogowy, samochodowy

  3. Transport morski

 

Materiały sypkie, takie jak piasek, żwir, ziemia, kruszywa, cement, wapno, nawozy sztuczne, zboże, rudy metali, czy choćby cukier, ryż i sól, przewozi się wszystkimi drogami transportu. Najrzadziej wykorzystywany jest transport lotniczy, a najczęściej kolejowy.

 

Kolejowy transport materiałów sypkich

Materiały sypkie często przewozi się drogą kolejową, szczególnie na duże odległości. Ten rodzaj transportu jest bardziej opłacalny niż transport samochodowy - pochłania mniej środków, a przy sprzyjających warunkach pozwala zaoszczędzić cenny czas. Do przewozu materiałów sypkich używa się dwóch rodzajów wagonów, tzw. węglarek i wagonów zbiornikowych. Pierwszy typ to wagony odkryte, samowyładowcze. Rozładunek towaru następuje przez wywrotnicę wagonową lub specjalnie przygotowane otwory, zlokalizowane w podwoziu wagonu. Niektóre węglarki posiadają również otwory w dolnych partiach ścian bocznych, rozsuwane ściany i odchylne klapy boczne. Wagony zbiornikowe oddzielone są przegrodami, a rozładunek następuje przy użyciu sprężonego powietrza przez umieszczone w podwoziu zsypy.

Transport drogowy, samochodowy

Samochodowy transport materiałów sypkich wykonuje się zwykle specjalnie przygotowanymi do tego pojazdami. Mogą to być samochody z nadwoziem samowyładowczym - tylnozsypowym lub bocznozsypowym, np. wywrotki, stosowane m.in. przez https://playtime.pl/nawierzchnia/507/transport-materialow-sypkich, lub naczepy z ruchomą podłogą. Jeśli materiały spakowane są w worki lub beczki, przewóz można realizować również naczepami typu standard - plandekami i firankami. Do transportu sypkich materiałów lekkich używa się również silosów wielo- i jednokomorowych, z możliwością rozładunku grawitacyjnego lub za pomocą leja zsypowego i podnośnika hydraulicznego.

Transport morski

Transport morski i rzeczny stosowany jest podczas masowego przewozu materiałów sypkich, specjalnymi statkami - barkami rzecznymi lub masowcami. Taki transport wymaga jednak użycia szczególnych zabezpieczeń, które zapobiegną przesypywaniu się ładunku lub jego nadmiernemu zawilgoceniu. Kluczowy jest załadunek - trzeba zadbać, aby materiał w całości wypełnił przedział ładunkowy, a jeśli ładowany jest nie luzem, a w workach - aby worki szczelnie wypełniły powierzchnię ładunkową. Do zabezpieczenia ładunku używa się przegród przeciwprzesypowych i systemów wentylacyjnych.

Załącz poniższy skrypt na podstronie z artykułem.