About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

czwartek, 07 luty 2019 11:24

Jak rozliczyć PIT-37?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Za pomocą druku PIT-37 rozliczają osoby, które deklarują zarobki za pośrednictwem płatników, bądź uzyskali PIT-11 od podmiotów niebędących płatnikami.

 

Wówczas wszelkie umowy cywilnoprawne, umowy o pracę czy zarobki z tytułu pełnionych funkcji są rozliczane przez podmioty dokonujące wpłat, czyli przez zleceniodawcę bądź pracodawcę. Osoba zatrudniona otrzymuje wówczas kwotę netto i nie musi przejmować się odprowadzaniem zaliczek na podatek czy prawidłowym obliczaniem tychże zaliczek. Deklaracja PIT jest wtedy składana na podstawie przesłanych przez płatnika informacji na druku PIT-11.

Kto może złożyć deklarację PIT-37?

Deklarację PIT-37 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem płatnika bądź innych podmiotów, które są zobowiązane do sporządzania imiennej informacji podatkowej. Przychody te muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych i z zastosowaniem skali podatkowej.

W szczególności dotyczy to wynagrodzeń oraz innych przychodów wynikających ze stosunku służbowego, pracy nakładczej lub stosunku pracy. Ponadto za pomocą PIT-37 rozliczają się osoby osiągające przychody z emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, stypendiów, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, czy należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach zajmujący się produkcją rolną. Na tym druku rozliczają się również podatnicy osiągający przychody z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich i innych praw majątkowych, ze świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jakie są metody rozliczania PIT-37?

PIT-37 można rozliczyć na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich to rozliczenie samodzielne bądź z małżonkiem. Ponadto można też rozliczyć PIT-37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W zależności od tego, jaki jest rodzaj przychodów, opodatkowanie może mieć formę skali podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź podatku liniowego. Najłatwiej rozliczyć się za pomocą aplikacji do PIT, np. e-pity, które pozwalają na złożenie deklaracji online.

Wybór formy opodatkowania ma wpływ na metodę opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą one być opłacane co miesiąc, a także kwartalnie – niekiedy wybierany jest również tzw. kredyt podatkowy.