poniedziałek, 15 kwiecień 2019 13:22

Surowce dopuszczone do produkcji wyrobów gumowych

Wyroby gumowe mogą być produkowane tylko i wyłącznie ze ściśle określonych surowców. Do tego celu zostały wybrane tylko bezpieczne substancje, które spełniają wymogi techniczne i parametry jakościowe. Dzięki temu gumowe przedmioty produkowane na rynku polskim mogą być bez obaw dopuszczane do sprzedaży i eksportu. Jakie substancje mogą być stosowane przez producentów wyrobów gumowych? Odpowiedź można znaleźć w kolejnych częściach tekstu.

 

Właściwości wyrobów gumowych

Każdy przedmiot gumowy różni się właściwościami. Zazwyczaj wynika to z przeznaczenia danych wyrobów. Jednak należy pamiętać, że dane właściwości zależą od składu gumy użytej do wyrobu tego przedmiotu oraz rodzaju surowców. Właściwości wyrobów gumowych zależą m.in. od:

  • zastosowanego kauczuku,
  • masy cząsteczkowej, budowy chemicznej i innych właściwości chemicznych danego kauczuku,
  • struktury wulkanizatów i wolnych przestrzeni w nim występujących,
  • dobór innych składników mieszanki, np. napełniaczy, substancji pomocniczych, zmiękczaczy, środków antyrewersyjnych, przeciwutleniaczy, przyśpieszaczy wulkanizacji i substancji wulkanizujących.

Oczywiście oprócz kauczuku do różnych wyrobów gumowych mogą być wykorzystywane różne surowce. Zawsze największy wpływ ma główny surowiec, jednak końcowe właściwości produktu mogą wynikać z dodatków dodawanych podczas produkcji.

Mieszanki gumowe wykorzystywane w przemyśle

Do produkcji wyrobów gumowych często wykorzystuje się mieszanki gumowe. Są to plastyczne mieszanki, które składają się z jednego kilku rodzajów kauczuku i innych surowców, będących niezbędnym do produkcji gumy. Dzięki takim mieszankom w łatwy sposób można kontrolować właściwości produkowanej gumy. Kauczuk wykorzystywany do produkcji może być zarówno naturalny, jak i syntetyczny. Używane są często mieszanki na bazie:

  • kauczuku butadienowo-styrenowego,
  • kauczuku akrylonitrylowego,
  • kauczuku chloroprenowego,
  • kauczuku etylenowo-propylenowego,
  • kauczuku naturalnego.

Podstawowymi parametrami, jakie mają znaczenie przy wyborze odpowiednich materiałów do wyrobu gumy, powinny być m.in. twardość mieszanki, jej wytrzymałość na rozciąganie oraz warunki zastosowania.

Surowce do wyrobów gumowych

Do produkcji wyrobów gumowych dopuszczone zostały różne surowce. Niektóre z nich są pochodzenia naturalnego, inne wytwarza się syntetycznie. Jak już wspomniano, wyroby gumowe można produkować z kauczuku naturalnego i syntetycznego lub ich mieszanek. Guma zawiera także zazwyczaj około 3% siarki oraz barwniki, zmiękczacze oraz inne substancje nadające gumie odpowiednie właściwości. Do produkcji wyrobów gumowych można używać także sadzy i żywicy. Oczywiście są one uzupełniane o odpowiednie środki pomocnicze. Oprócz składu gumy bardzo istotne są też warunki transportu i przechowywania surowców niezbędnych do produkcji.

Surowce do wyrobów gumowych mających kontakt z jedzeniem

Jeszcze większe obwarowania dotyczą produkcji wyrobów gumowych, które mają kontakt z żywnością. Powinny być one produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną oraz przepisami zawartymi w y lub dopuszczonych na podstawie pozwolenia Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 czerwca 2004 r. Ma ono zastosowanie nie tylko do wyrobów gumowych, ale także innych materiałów mających kontakt z żywnością. To właśnie w załączniku 1 do tego rozporządzania zawarte są substancje i surowce, które można stosować do produkcji wyrobów gumowych mających bezpośredni kontakt z żywnością. W przypadku przedmiotów mających kontakt z jedzeniem są one o wiele bardziej okrojone niż w przypadku innych wyrobów gumowych.

Czytany 307 razy

Sponsorowane

  • 1