About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

czwartek, 22 lipiec 2021 20:35

Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie – jaka jest różnica?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
zarządzanie nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami pixabay

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami często rozumiane są jednoznacznie, jednak w praktyce oznaczają coś innego.

 

Administrowanie wchodzi w zakres zarządzania, które jest znacznie bardziej rozbudowane i dotyczy aktywnej opieki nad majątkiem właścicieli nieruchomości. Jaki zakres obowiązków ma zarządca nieruchomości? Sprawdź, na czym polega zarządzanie nieruchomościami!

Zarządca nieruchomości, czyli komfort i bezpieczeństwo

Zarządzanie nieruchomościami to przede wszystkim podejmowanie decyzji oraz realizowanie czynności mających na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom bezpieczeństwa i komfortu życia na danym osiedlu. Osoba pełniąca zarząd nad daną wspólnotą to zarządca nieruchomości, który aktywnie zarządza majątkiem właścicieli nieruchomości należących do wspólnoty mieszkaniowej.

Administrowanie nieruchomościami stanowi element zarządzania obejmujący wszelkiego rodzaju zadania mające na celu załatwianie bieżących spraw dotyczących nieruchomości: obsługę ewentualnych awarii, utrzymywanie czystości na terenie osiedla, a nawet ściąganie zaległych należności czynszowych. Czynności takie jak nadzór nad okresowymi przeglądami budynku i pracami konserwacyjnymi, monitorowanie stanu technicznego nieruchomości, kontrola realizacji umów (np. woda, gaz, prąd) czy zlecanie prac związanych z utrzymaniem porządku i odśnieżaniem mają zapewnić komfort życia i zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak zarządzanie nieruchomościami wpływa na wspólnoty mieszkaniowe?

Administrowanie nieruchomością można rozumieć jako dbanie o utrzymanie jej w dobrym stanie, co stanowi pewną formę zarządzania, jednak samo zarządzanie nieruchomościami to szerszy zakres obowiązków, których niedopełnienie może grozić konsekwencjami dla członków wspólnoty mieszkaniowej.

Wybrany zarządca nieruchomości powinien starannie wypełniać zadania, tak aby kompleksowo zadbać o odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy, skrupulatnie prowadzić dokumentacje techniczne budynków oraz księgowość wspólnoty w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami czy reprezentować wspólnotę w kontaktach z organami administracyjnymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami to bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowa i energetyczna oraz uzasadnione inwestycje. Najważniejsze jest zadbanie o zachowanie wysokiej wartości nieruchomości (co najmniej utrzymanie jej w stanie niepogorszonym) przy możliwie jak najniższych kosztach utrzymania.