About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

czwartek, 15 wrzesień 2022 10:57

Jakie są podstawowe elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
przegląd hydrantów przegląd hydrantów pexels

Ochrona przeciwpożarowa to podstawa, aby w razie pojawienia się zagrożenia osoby przebywające w budynku dowiedziały się o nim i mogły odpowiednio zareagować, bezpiecznie się ewakuować z niego.

Wystarczy kilka minut od wybuchu pożaru, aby płomienie zajęły cały obiekt. Stanowi on realne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia. Można jednak ograniczyć niebezpieczeństwo lub nawet uchronić się przed tragedią dzięki instalacjom przeciwpożarowym. Na system zabezpieczeń przeciwpożarowych składa się szereg elementów. Mogą być one czynne i bierne. Poszczególne zabezpieczenia pełnią odmienne funkcje i mają nieco inne zastosowanie.

Jakie wyróżnia się zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest zminimalizowanie zagrożeń lub ich zniwelowanie. Usprawniają one bezpieczną ewakuację z obiektu, co zmniejsza ryzyko ofiar na skutek przykładowo zatrucia toksycznymi gazami lub na skutek pożaru. Elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego służą do zaalarmowania osób, które znajdują się wewnątrz budynku lub w jego pobliżu. W razie pojawienia się zagrożenia zostają automatycznie wysłane odpowiednie zawiadomienia do służb ratowniczych, aby możliwe było jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. Do zabezpieczeń czynnych zalicza się rozmaite urządzenia i instalacje, których zadaniem jest przede wszystkim wykrywanie zagrożeń i wysyłania sygnałów ostrzegawczych. Niektóre są także w stanie zminimalizować zagrożenie do czasu pojawienia się odpowiednich służb ratowniczych. Do zabezpieczeń czynnych należą przede wszystkim gaśnice, które powinny znajdować się w wielu miejscach na terenie całego obiektu, koce gaśnicze, hydranty, zraszacze, drzwi przeciwpożarowe. Stosuje się również systemy alarmowe i oddymiania.

Stosowane elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego

Oczywiście elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego muszą być cyklicznie sprawdzane, niezbędny jest przykładowo przegląd hydrantów, co ma na celu zweryfikowanie ich wydajności i znalezienie ewentualnych nieprawidłowości. Urządzenia i instalacje muszą działać prawidłowo, aby nie zawiodły w momencie wystąpienia zagrożenia. Oczywiście zawsze należy korzystać z usług profesjonalnych konserwatorów, mających odpowiednie kwalifikacje. Jeśli system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych jest niesprawny, to niestety nie wykryje zagrożenia. Do elementów zabezpieczeń biernych zalicza się wszystkie metody, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pożaru na cały budynek. Jest to niezwykle istotne, bo w przypadku pojawienia się ognia liczy się każda minuta. Zabezpieczenia bierne wydłużają czas pozwalający na bezpieczną ewakuację, do czasu aż pojawią się służby ratownicze i podejmą odpowiednie działania. Zabezpieczeniami biernymi są przykładowo powłoka ochronna, kaseta ochronna na instalacje wewnętrzne, uszczelnienia w drzwiach. Biernymi barierami ogniochronnymi będą także ściany i sufity ognioodporne, drogi ewakuacyjne o właściwych wymiarach, powłoki epoksydowe, zapory ogniowe, materiały konstrukcyjne odporne na działanie wysokich temperatur.