About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

wtorek, 07 lipiec 2020 17:31

Co to jest ADR i czy warto mieć na to uprawnienia?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Co to jest ADR?
ADR (American Depository Receipt) to międzynarodowa konwencja dotycząca transportu środków i towarów niebezpiecznych np. łatwopalnych materiałów.

Została podpisana w Genewie 30.09.1957 r. sporządzona przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, w Polsce uznana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane co dwa lata. Celem jest zmniejszenie oraz maksymalne ograniczenie wystąpienia wypadków i zminimalizowanie wielkości ewentualnych szkód. Dzięki utworzonym przepisom transport niebezpiecznych towarów został usystematyzowany, są jednoznaczne wytyczne jak to wykonywać w bezpieczny sposób, ryzyko w widoczny sposób zostało ograniczone.

Czy warto mieć uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR dają kierowcy możliwość przewozu towarów niebezpiecznych, dodatkowo mogą przyswoić wiedzę jak transportować takie materiały oraz jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Kierowcy powinni mieć świadomość, jakie zagrożenia niesie transport niebezpiecznych towarów. Nieukrywaną zaletą odbycia takich kursów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji, a co za tym idzie otrzymanie większego wynagrodzenia, również kierowcom z takim szkoleniem łatwiej jest znaleźć pracę. Oprócz krajowego rynku pracy kierowca z takimi uprawnieniami z powodzeniem może starać się o etat w firmach zagranicznych.

Szkolenie ADR w Krakowie obejmuje cztery rodzaje kursów:

  • podstawowy ADR obejmuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • specjalistyczny obejmuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach ADR,
  • specjalistyczny obejmuje transport drogowy materiałów wybuchowych klasy 1 ADR,
  • specjalistyczny obejmuje transport drogowy materiałów promieniotwórczych klasy 7 ADR.

Kurs ADR w Krakowie odbywa się w naszym ośrodku szkolenia kierowców Codex. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę kursantów i poświadczającym zdobyte kwalifikacje. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie ADR uprawniającego go do transportu niebezpiecznych towarów, jest ono ważne w Polce oraz w innych krajach, które podpisały konwencję ADR.