środa, 20 luty 2019 11:07

Typy czujników temperatury

Wykrywanie temperatury jest podstawą wszystkich zaawansowanych form kontroli temperatury i jej kompensacji. Czujnik temperatury monitoruje temperaturę otoczenia. Może wtedy powiadomić system o rzeczywistej temperaturze lub, jeśli obwód detekcji jest bardziej inteligentny, gdy wystąpi określona wcześniej zmiana konkretnych warunków odnośnie temperatury.

Gdy określony próg temperatury zostanie przekroczony, system może podjąć działania zapobiegawcze w celu jej obniżenia. Przykładem tego jest włączenie wentylatora.

Czujnik temperatury może również służyć jako rdzeń funkcji kompensacji temperatury. Rozważmy system taki jak sprzęt do pomiaru cieczy. Temperatura, w tym przypadku, bezpośrednio wpływa na zmierzoną objętość. Biorąc pod uwagę temperaturę, system może zrekompensować zmieniające się czynniki otoczenia, umożliwiając niezawodną i spójną pracę. Trzy z powszechnie stosowanych typów czujników temperatury opisane są poniżej.

Termistor ujemnego współczynnika temperaturowego (NTC)

Termistor jest czułym na ciepło rezystorem, który wykazuje dużą, przewidywalną i dokładną zmianę rezystancji skorelowaną ze zmianami temperatury. Termistor NTC zapewnia bardzo wysoką rezystancję w niskich temperaturach. Wraz ze wzrostem temperatury opór szybko spada. Ponieważ termistor NTC charakteryzuje się tak dużą zmianą rezystancji na ° C, niewielkie zmiany temperatury są odbierane bardzo szybko i z wysoką dokładnością (0,05 do 1,5 ° C). Ze względu na jego wykładniczy charakter, wynik termistora NTC wymaga linearyzacji. Efektywny zakres działania wynosi od -50 do 250 ° C dla termistorów szklanych lub 150 ° C dla standardowych.

Czujniki rezystacyjne (RTD)

RTD, znany również jako termometr rezystancyjny, mierzy temperaturę poprzez korelację rezystancji elementu RTD z temperaturą. RTD składa się z folii lub, dla większej dokładności, z drutu owiniętego wokół ceramicznego lub szklanego rdzenia. Najdokładniejsze czujniki RTD są wykonane z platyny, ale tańsze wersje mogą być wykonane z niklu lub miedzi. Jednak surowce te nie są tak stabilne. Platynowe czujniki rezystancyjne cechują się niezwykłą dokładnością (od 0,1 do 1 ° C) w zakresie od -200 do 600 ° C. Zapewniając największą dokładność, te czujniki temperatury również wydają się być również najdroższymi.

Termopara

Ten typ czujnika temperatury składa się z dwóch drutów z różnych metali połączonych w dwóch punktach. Zmieniające się napięcie między tymi dwoma punktami odzwierciedla proporcjonalne zmiany temperatury. Dokładność pomiaru jest stosunkowo niska, od 0,5 ° C do 5 ° C. Termopary działają jednak w najszerszym zakresie temperatur, od -200 ° C do 1750 ° C.

Czytany 68 razy

Sponsorowane

  • 1