About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 27 październik 2021 08:09

W jaki sposób realizowane jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
postępowanie o zatwierdzenie układu postępowanie o zatwierdzenie układu pixabay

Gdy chce się zrealizować działania, które mają na celu zapewnić możliwość kontynuowania działania firmy, która znalazła się w trudnej sytuacji, można wykorzystać rozwiązania w postaci postępowań restrukturyzacyjnych.

Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jest to skomplikowane postępowanie. Jest to związane między innymi z tym, że firma musi ustalić warunki dalszego działania z wierzycielami. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie między innymi takich etapów procedury jak postępowanie o zatwierdzenie układu. Gdy chce się taką procedurę zrealizować znacznie sprawniej dobrym rozwiązaniem może być zdecydowanie się na skorzystanie ze wsparcia ze strony specjalistów zajmujących się takimi działaniami. Informacje o specjalistach, z których usług można skorzystać można sprawdzić na https://www.dgakancelaria.pl/postepowanie-o-zatwierdzenie-ukladu/. W ten sposób można zdecydować się na takie kancelarie, które będą w stanie zapewnić szybkie zrealizowanie poszczególnych etapów. Czas przeprowadzenia całej procedury ma znaczenie w tym sensie, że każdy dzień działania bez układu może utrudnić uzyskanie zgody wierzycieli na dalsze funkcjonowanie firmy.

Co pozwala uzyskać postępowanie restrukturyzacyjne?

Gdy chce się skorzystać z działań w ramach postępowania restrukturyzacji, niezbędne jest wstępne określenie czy będzie to najlepsze rozwiązanie dla firmy. Jeśli przedsiębiorstwo znalazło się w trudnej sytuacji, wówczas można rozważać upadłość. jednak nie będzie to dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy można liczyć na dalsze kontynuowanie działalności. W takiej sytuacji postępowanie o zatwierdzenie układu covid będzie rozwiązaniem, które pozwala na ustalenie tego, co powinno zostać zrealizowane, aby dalej kontynuować działania. W tym względzie trzeba brać pod uwagę, że uzyskanie układu jest zależne bezpośrednio od decyzji wierzycieli. Równocześnie należy sprawdzić, co zmienia postępowanie o zatwierdzenie układu nowelizacja. Pozwala to dokładnie sprawdzić jakie są między innymi wymagania, które mogą być stawiane przedsiębiorstwom , które planują realizowanie planu naprawczego.