About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 15 wrzesień 2021 14:48

Umowa darowizny części samochodu - spisywanie dokumentu krok po kroku

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Umowa darowizny części samochodu Umowa darowizny części samochodu pixabay

Niejednokrotnie w naszym życiu spotykamy się z dylematem na temat tego, co zrobić z samochodem, którego już nie używamy, a mamy zbyt duży sentyment do niego, żeby go sprzedać.

Jednym z rozwiązań może okazać się umowa darowizny części samochodu lub całego samochodu komuś z rodziny lub bliskiemu przyjacielowi. Są to najczęściej osoby zaufane, z którymi łączą nas dobre stosunki i relacje.

Czym jest umowa darowizny części samochodu?

Umowa darowizny części samochodu dotyczy przekazanie innej osobie samochodu, którego nie chcemy sprzedawać. Taka darowizna jest zupełnie darmowa, jeżeli chodzi o darczyńcę. Osoba obdarowana natomiast w zależności od aktualnej wartości rynkowej pojazdu oraz stopnia pokrewieństwa z drugą stroną musi odprowadzić odpowiedniej wysokości podatek. Wszelkie niezbędne regulacje prawne dotyczące sporządzenia umowy darowizny części samochodu oraz całego procesu z nią związanego znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, w którym wszystko zostało usankcjonowane.

Jak spisać umowę darowizny części samochodu?

Zgodnie z prawem darczyńca nie ponosi żadnych kosztów związanych z umową darowizny części samochodu, ponieważ sam ponosi w tym procesie koszt w postaci własnego mienia. Zgodnie z obowiązującym prawem każda darowizna musi zostać zgłoszona do odpowiedniej instytucji. Powodem powyższej formalności jest przede wszystkim klarowność prawna całej sytuacji oraz chęć uniknięcia przez Państwo prania w podobny sposób brudnych pieniędzy.

Od umowy darowizny musimy zapłacić odpowiedni podatek, a wszelkie darowizny sumują się na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jeżeli ich łączna kwota przekroczy próg ustalony przez urzędy, wówczas należy odprowadzić podatek.

Bardzo istotnym elementem spisywania umowy darowizny części samochodu jest podanie niezbędnych danych. Są to przede wszystkim imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL oraz numery i serie dowodów osobistych stron umowy. Dodatkowo należy zawrzeć datę oraz miejsce, w którym spisuje się dokument. Darczyńca i osoba obdarowana muszą również zaznaczyć w umowie stopień pokrewieństwa jaki ich łączy lub jego brak. Oprócz tego należy wskazać również sam przedmiot umowy, czyli właśnie auto lub jego część. Musimy pamiętać, że samochód również posiada swoje dane, które należy zawrzeć w umowie. Są to numer rejestracyjny, numer VIN, model i marka pojazdu oraz rok, w którym samochód został wyprodukowany.

Kolejnym etapem jest określenie wartości rynkowej samochodu, który chcemy wręczyć jako darowiznę i wpisanie jej do umowy. Data podpisania umowy nie musi być taka sama jak data przekazania, dlatego należy wpisać również tę drugą. Samochód, który jest przekazywany w akcie darowizny nie może posiadać wad i usterek. Musi zostać to udokumentowane w postaci odpowiedniego oświadczenia. Obdarowany również musi wystawić oświadczenie, w którym potwierdza, że przyjmuje samochód lub jego określoną część. Upoważnia go to do dalszych czynności związanych np. z ewentualną rejestracją pojazdu. Obydwie strony muszą pozostawić na umowie swoje podpisy, którymi poświadczają, że potwierdzają wszystkie warunki sporządzonego dokumentu. Zarówno obdarowany, jak i darczyńca muszą posiadać swój egzemplarz umowy, a ich treść powinna być jednobrzmiąca. Wzory umowy darowizny części samochodu są dostępne w Internecie i warto z nich skorzystać, aby nie popełnić ewentualnych błędów, które mogą sprawić, że umowa będzie nieważna.

Jak wygląda darowizna części samochodu w rodzinie?

W niektórych przypadkach osoba obdarowana zostaje zwolniona z płacenia podatku od darowizny. Aby tak się stało musi spełnić następujące warunki: zgłosić otrzymanie darowizny w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania samochodu oraz przedmiot umowy nie może przekraczać określonej kwoty wolnej od podatku.

W przypadku najbliższej rodziny, tj. małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwa, dziadków czy wnuków zostaje określona najwyższa kwota wolna od podatku, czyli 9637 złotych. Jeżeli przedmiot umowy przekroczy tę kwotę należy odprowadzić podatek, który wynosi 3% wartości.