About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 01 wrzesień 2021 12:02

Serwis ppoż - rola w administrowaniu nieruchomościami

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
przeglądy ppoż przeglądy ppoż

Administrowanie nieruchomościami wymaga zadbania o sprawne funkcjonowanie obiektu wraz z instalacjami i urządzeniami, w które jest wyposażony.

Jest to szczególnie istotna kwestia w odniesieniu do instalacji, systemów i urządzeń przeciwpożarowych (ppoż). Każdy administrator lub właściciel obiektu wyposażonego w takie systemy powinien mieć świadomość obowiązku ich serwisowania.

Można przyjąć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) minimalny czas co jaki przeglądy ppoż powinny być wykonywane wynosi 1 rok. Czas ten powinien być dostosowany do rodzaju urządzenia i zapisów instrukcji użytkowania producenta. W związku z tym w pewnych przypadkach przeglądy będą wykonywane częściej. Dotyczy to między innymi systemu sygnalizacji pożarowej, który powinien być kontrolowany w okresach kwartalnych.

Zapewnienie serwisowania i przeglądów okresowych systemów i sprzętu przeciwpożarowego będzie dotyczyło obiektów wyposażonych w gaśnice, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, zawory hydrantowe, system sygnalizacji pożarowej SSP, oświetlenie ewakuacyjne, systemy oddymiania, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, instalację tryskaczową.

Istotne jest aby firma wykonująca przeglądy urządzeń przeciwpożarowych stosowała się do obowiązujących norm PN oraz wytycznych producentów w zakresie tego jak przegląd powinien wyglądać, jakie czynności należy wykonać. Znaczącym problemem branży jest skracanie, pomijanie procedur przeglądowych w pogoni za niższymi kosztami, których wymagają klienci. Oczywiście sam przegląd to nie wszystko. Na jego podstawie powstaje protokół przeglądu zawierający stwierdzone nieprawidłowości. Ważne jest aby kontrolowane systemy i urządzenia przywrócić do pełnej sprawności poprzez wykonanie czynności wskazanych w protokole.

Wysokiej klasy, niezawodny serwis ppoż w postaci firmy zewnętrznej jest gwarancją, że przeglądy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Natomiast w przypadku awarii wyspecjalizowana firma świadcząca usługi ppoż daje pewność, że naprawa zostanie wykonana szybko i z dbałością o minimalizację kosztów podzespołów podlegających wymianie. Szybkość reakcji i czas naprawy jest szczególnie istotny w dziedzinie systemów przeciwpożarowych, które mają zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Ponadto awaria systemu sygnalizacji pożarowej, który często zintegrowany jest z wieloma innymi systemami w budynku może wpływać negatywnie na funkcjonowanie obiektu w wielu aspektach.