About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

poniedziałek, 30 listopad 2020 11:00

Rozwiązania IT vs Logistyka 4.0 i Przemysł 4.0

Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Logistyka 4.0 Logistyka 4.0

Automatyzacja magazynu i wykorzystywanie dedykowanych systemów informatycznych to wynik dążenia do maksymalizacji zysków przy jednoczesnej redukcji stosunkowo wysokich kosztów związanych z procesem magazynowania.

 

Optymalizacja procesów logistycznych to między innymi standaryzacja zapisu informacji i śledzenie procesów w czasie rzeczywistym, które zwiększają produktywność, ale również efektywne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych spójnych z bieżącymi potrzebami firmy.

Nowoczesne technologie, czyli jak zwiększyć efektywność zarządzania magazynem

Nowoczesna logistyka to połączenie wzajemnej wymiany danych, cyfryzacji oraz chmur obliczeniowych. Sam termin Logistyka 4.0 wywodzi się z koncepcji złożonego procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 pojawił się w przestrzeni publicznej w 2011 roku podczas międzynarodowych targów aut użytkowych w Hanowerze. Rewolucja przemysłowa rozpoczęta wraz z wykorzystaniem siły pary i kontynuowana poprzez wykorzystanie energii elektrycznej oraz cyfryzację przybrała nową formę – optymalizacja procesów biznesowych miała uwzględniać nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne.Więcej informacji o Logistyce 4.0 na https://sebitu.pl/.

Koncepcja Logistyka 4.0 zakłada, że inteligentne systemy połączone cyfrowo mają umożliwiać komunikację na każdym etapie procesów biznesowych – dotyczy to kompleksowej komunikacji pomiędzy ludźmi, maszynami, sprzętem, produktami i rozwiązaniami logistycznymi. Optymalizacja procesów logistycznych ma być wynikiem integracji na wczesnym etapie łańcucha dostaw.

Przemysł 4.0 z kolei uwzględnia integrację łańcucha wartości, cyfryzację produktów i usług oraz wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Optymalizacja wszystkich procesów i wdrażanie wybranych rozwiązań zachodzą przy udziale nowych technologii cyfrowych oraz skutecznej komunikacji w sieci współpracy ludzi i urządzeń. Kluczowe jest napędzanie zachodzących transformacji poprzez dedykowane rozwiązania IT, które doskonale wpasowują się w obecny trend personalizacji usług i w pełni odpowiadają zindywidualizowanym potrzebom klientów. Więcej o Przemyśle 4.0 na https://sebitu.pl/

Dedykowane rozwiązania IT dla biznesu

Czwarta rewolucja przemysłowa to idealny czas dla rozwoju nowych technologii. Rozwiązania IT dla biznesu to dedykowane systemy informatyczne i automatyzacja magazynu, które mają znaczący wpływ na model biznesowy firmy.

Dedykowane rozwiązania IT to przede wszystkim rozwiązania informatyczne zintegrowane z systemami urządzeniami wykorzystywanymi w magazynie czy centrum produkcyjnym. Podstawą jest system zarządzania magazynem WMS, który wymaga jednak nauczenia się jak przełożyć cyfrową komunikację na odpowiednie decyzje biznesowe. Zaawansowany system informatyczny to także modułowość oprogramowania, dzięki której można zaadaptować go do bieżących potrzeb firmy. Spersonalizowane rozwiązania IT na przykład z https://sebitu.pl/ umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem oferując jednocześnie narzędzia pozwalające na nadzorowanie kolejnych etapów łańcucha dostaw.

Koncepcja połączenia świata maszyn ze światem cyfrowym, technologiami informacyjnymi i ludźmi to idea pełnej automatyzacji przepływu informacji, która zwiększa produktywność i maksymalizuje zyski przedsiębiorstw. Wdrożenie idei promowanych przez Przemysł 4.0 wymaga wykorzystania takich narzędzi jak na przykład wirtualna rzeczywistość, druk 3D, technologia blockchain, identyfikatory RFID, interfejsy mobilne czy narzędzia wyposażone w uczenie maszynowe i roboty współpracujące. Inteligentna produkcja może skrócić czas realizacji produkcji do 25%.

Dedykowane rozwiązania IT są także szansą na wdrożenie strategii omnichannel. Wszechkanałowość wiąże się z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji gospodarki magazynowej i łańcucha dostaw oraz z cyfrową transformacją przedsiębiorstw, które udostępnia coraz większą liczbę kanałów sprzedażowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta cyfrowego, czyli tak zwanego klienta 4.0.

Dedykowane systemy informatyczne mogą też wspomóc przewidywanie potrzeb klientów. Rozwój big data, gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych pod kątem sprzedażowym, zapewnił narzędzia analityczne umożliwiające stworzenie profilu potencjalnego klienta i przewidywanych tendencji sprzedażowych.

Skuteczna optymalizacja procesów biznesowych

Optymalizacja procesów zakłada skrócenie czasu realizacji zamówień, cyfryzację łańcucha dostaw, stosowanie strategii omnichannel, wykorzystywanie możliwości, jakie daje big data oraz kontrolę każdego etapu łańcucha dostaw. Rosnące wymagania klientów oznaczają konieczność efektywnego zarządzania zapasami i gospodarką magazynową – przedsiębiorstwa dążą do szybkiego reagowania na potrzeby klientów oraz dostosowania do nich łańcucha dostaw. Zarówno w kwestii planowania układu magazynu – od systemów magazynowych przez możliwość rozbudowy i ewentualne zmiany projektów – jak i sposobu, w jaki przebiegają procesy logistyczne w firmie kluczowa jest elastyczność umożliwiająca zaadoptowanie procesów do aktualnych potrzeb rynku. Więcej o optymalizacji procesów biznesowych na https://sebitu.pl/.

Zarządzanie magazynem i dystrybucja towarów wymaga ciągłej analizy danych i automatyzacji procesów. Efektywny łańcuch dostaw to między innymi możliwość pełnej identyfikacji produktu niezależnie od etapu, na którym się znajduje. Koncepcja Logistyka 4.0 wykorzystuje na przykład elektryczne identyfikatory służące do oznaczania ładunków. RFID w magazynie dostarcza niezbędnych informacji odnośnie stanu i lokalizacji artykułów, a jednocześnie doskonale wpisuje się w standaryzację danych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw.

Optymalizacja procesów logistycznych i biznesowych jest podstawą procesu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Inteligentne fabryki to firmy, w których procesy odbywają się automatycznie, a każdy obszar działalności przenika się i współpracuje ze sobą zapewniając firmie maksymalne zyski.