About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

czwartek, 12 maj 2022 14:46

Prawo ochrony środowiska w Gdańsku i innych obszarach naszego kraju. Poznaj gałąź prawa, o której często zapominamy

Oceń ten artykuł
(1 głos)
handel emisjami Gdańsk handel emisjami Gdańsk

Temat ochrony środowiska jest sprawą, która co pewien czas daje o sobie znać. Globalne ocieplenie, zanieczyszczenia, ciągła ingerencja człowieka w naturę, są nagłaśniane przez aktywistów i obrońców środowiska.

Wielu ludzi walczy w słusznej sprawie, dowiedzmy się zatem, w jaki sposób prawo ochrony środowiska kontroluje przedsiębiorców.

O czym mówi prawo ochrony przyrody?

Głównym celem ochrony przyrody w rozumieniu ustawy jest zachowanie zrównoważonego użytkowania odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody. Wynika z tego, że naszym prawnym obowiązkiem jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Z tego tytułu przedsiębiorcy mają do czynienia z sektorami, które kontrolują handel emisjami Gdańsk czy gospodarkę odpadami oraz narzucają im kary środowiskowe, jeśli nie spełniamy wymaganych kryteriów.

Jakie są kary za zanieczyszczanie środowiska?

Oczywiście głównym środkiem represyjnym jest odpowiedzialność finansowa. Według artykułu numer 309 dotyczącego podstawy i wysokości kar pieniężnych z dziennika ustaw wynika, że karę wymierza się w wysokości 20-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat. Przykładowo górna jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska wynosi 71,67 zł za 1 dB przekroczenia. Więcej informacji na temat kar znajdziecie w dzienniku ustaw. 

Kto wymierza kary za zanieczyszczanie środowiska?

Organem zajmującym się wymierzaniem kar jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Główną regułą, która wszech obecnie panuje, jest zasada „zanieczyszczający płaci”. Oczywiście inspektor wojewódzki nie jest jedynym organem, który może wymierzyć grzywną, jednak ma największe kompetencje w tym obszarze. Podstawowe uprawnienia mają również organy wykonawcze gminy.

handel emisjami i gospodarka odpadami

handel emisjami i gospodarka odpadami

Handel emisjami i gospodarka odpadami.

Aktywny i niebagatelny przemysł światowy zmusił nas do wprowadzenia regulacji. Ilość substancji zanieczyszczających środowisko stała się niepokojąca dla całego ekosystemu. Ustanowione prawo ochrony środowiska Gdańsk miało na celu zwiększenie motywacji przedsiębiorców do inwestowania w technologie znacznie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Czy tak rzeczywiście jest? Cóż, w pewnym stopniu na pewno warto inwestować w nowe technologie, które dodatkowo mają wpływ na przyrodę. Jeśli dołączymy do tego możliwości dofinansowania, to okaże się, że naprawdę firmom opłaca się iść zgodnie z duchem czasu, a także z koncepcją dbania o środowisko.