About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

poniedziałek, 03 styczeń 2022 17:29

Odmowa wypłaty ubezpieczenia – co zrobić?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
 profesjonalny pełnomocnik profesjonalny pełnomocnik pixabay

Często zdarza się, że spotykamy się z odmową wypłaty ubezpieczenia, głównie przez znane firmy zajmujące się tego typu działalnością na co dzień. Jest to związane z faktem, iż umowy konstruowane są w taki sposób, aby ubezpieczyciel mógł nie uwzględnić danej szkody.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zawsze warto poddać ją profesjonalnej analizie, podczas której adwokat wskaże nam, jakie zapisy świadczą na naszą niekorzyść.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Niekiedy zdarza się, że decyzja odmowna jest niesłuszna – nie opiera się na przepisach prawa lub wręcz jest z nimi niezgodna. W tym momencie zastanawiamy się, co w takiej sytuacji należy zrobić, a w szczególności jakie kroki podjąć. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie jest to decyzja ostateczna, bowiem na odmowną decyzję wypłaty ubezpieczenia przysługuje nam w pierwszej kolejności odwołanie. Na jego złożenie w większości przypadków mamy trzy lata od odebrania decyzji. Odwołanie polega na wniesieniu pisma, tzw. reklamacji na decyzję ubezpieczyciela właśnie do firmy ubezpieczeniowej. W obecnej sytuacji wiele firm ubezpieczeniowych rekomenduje zgłaszanie reklamacji w formie online, co jest sporym ułatwieniem. Na zwiększenie szansy pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ma niewątpliwie wpływ podparcia reklamacji dodatkowymi dokumentami, których do tej pory ubezpieczyciel nie posiadał. Dobrze gdy zostanie do niej załączone również opinia specjalisty w danej dziedzinie. Reklamacja musi być poparta odpowiednimi argumentami i uzasadnieniem, w innej sytuacji nie zostanie ona uwzględniona. W stworzeniu takiego uzasadnienia oraz podparciu go przepisami prawa pomoże profesjonalny pełnomocnik (https://jakubowskazawada.com/). Jego udział w całej sprawie może mieć ogromne znaczenie, bowiem przepisy dotyczące ubezpieczeń i odszkodowań dla większości osób są niezrozumiałe. 

Na rozpatrzenie odwołania/reklamacji ubezpieczyciel ma z reguły 30 dni, chyba że sprawa jest zawiła lub skomplikowana. W takim przypadku czas na jej rozpatrzenie zwiększa się do  60 dni. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi od ubezpieczyciela, uważa się, że nasza reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. W związku z tym ubezpieczyciel powinien przyznać nam kwotę z odwołania. 

 Rzecznik Finansowy

Jeśli odwołanie nie przyniesie zamierzonych efektów, kolejnym sposobem na odmowną decyzję wypłaty ubezpieczenia może być zwrócenie się do Rzecznika Finansowego. Polega ona na złożeniu wniosku z prośbą o przeprowadzenie interwencji. Jednakże droga ta jest możliwa po uprzednim złożeniu reklamacji. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, bowiem jest ono bezpłatne. Z Rzecznikiem można również skonsultować się telefonicznie oraz wysłać e-mail. Oczywiście należy przekazać Rzecznikowi wszelką dokumentację oraz przedstawić swoją wersję sprawy. Następnie Rzecznik podejmuje kroki sprawdzające zgodność decyzji z obowiązującym prawem. Jego włączenie może spowodować, że ubezpieczyciel zmieni dotychczasowe stanowisko w naszej sprawie. Jeśli jednak nie uda się załatwić sprawy przez Rzecznika, to wciąż otrzymamy od niego opinię podpartą przepisami prawa, która może być pomocna w procesie sądowym.

Mediacja w sprawach o ubezpieczenie

Sprawę można rozwiązać również polubownie, m.in przed mediatorem lub przez złożenie wniosku do Rzecznika w sprawie polubownego zakończenia sprawy. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 50zł. Wówczas Rzecznik wciela się w rolę bezstronnego mediatora i koordynuje spotkanie ubezpieczyciela z ubezpieczonym w taki sposób, aby doprowadzić do podpisania ugody. 

Pozew sądowy

Gdy zostaną wyczerpane powyższe środki odwoławcze, zostaje jeszcze skierowanie sprawy do sądu – złożenie pozwu. Tak jak wspomniano wyżej, warto na tym etapie skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze interesy, np. adwokat w Rzeszowie (https://jakubowskazawada.com/). W niektórych sytuacjach powstanie również potrzeba sporządzenia opinii biegłego sądowego.