About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

piątek, 26 czerwiec 2020 17:06

Drukowanie czasopism. Co trzeba wiedzieć o zakładaniu własnego tytułu prasowego?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Druk czasopism Druk czasopism

Wydawanie własnego periodyku prasowego jest marzeniem wielu osób poruszających się w świecie mediów. Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale przy odpowiedniej determinacji może udać się wystartować z nowym tytułem i utrzymać go na rynku.

 

Czym właściwie jest czasopismo

Według obowiązującej definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN czasopismo to „pismo periodyczne wydawane w stałych terminach”. Musi ono mieć swój stały tytuł oraz ciągłą numerację. Historia czasopism jest bardzo długa – wystarczy wspomnieć, że pierwszym polskim czasopismem był „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej”, którego pierwszy numer ukazał się w 1661 roku.

Typy czasopism

Czasopisma dzielą się pod względem częstotliwości ukazywania się nowych numerów. I tak możemy wyróżnić m.in. dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki czy roczniki. 

Inną możliwą kategoryzacją jest ta dotycząca treści. I tutaj możemy wspomnieć o czasopismach skupiających się na konkretnej branży (często bywają one nazywane specjalistycznymi) oraz tych podejmujących tematy ogólne.

Formalne warunki funkcjonowania czasopisma

Aby czasopismo mogło się ukazywać i być sprzedawane, musi najpierw zostać zarejestrowane w Sądzie Okręgowym właściwym dla obszaru jego wydawania. Tytuł czasopisma powinien być oryginalny – nie możemy powielać nazwy, która została już zarejestrowana. Kolejnym niezbędnym krokiem jest złożenie wniosku do Biblioteki Narodowej w Warszawie o przydzielenie numeru ISSN.

Z czego utrzymuje się czasopismo

Podstawowym źródłem finansowania czasopism jest sprzedaż powierzchni reklamowej. To absolutny fundament. Uzupełniają go wpływy ze sprzedaży egzemplarzy, w tym prenumerat, których duża ilość może zapewnić stabilność i możliwość planowania ewentualnych inwestycji.

Drukowanie czasopism

Druk czasopism z kilku względów jest bardzo ważnym etapem procesu wydawniczego. Pierwszym aspektem jest jakość, która musi spełniać oczekiwania czytelników. Terminowość wykonywania zleceń drukowania czasopism jest równie istotna – trudno sobie wyobrazić sytuację, że w wyniku niedotrzymania terminu realizacji w danym dniu dziennik nie trafi do kiosków. W końcu dużą rolę odgrywa kwestia kosztów, które szczególnie mali wydawcy, starają się ograniczać poprzez negocjowanie cen z drukarniami w zamian za długofalową współpracę.