About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

poniedziałek, 19 grudzień 2022 14:35

Ciekawostki na temat leasingu — zawieszenie działalności a leasing

Oceń ten artykuł
(1 głos)
zawieszenie działalności a leasing zawieszenie działalności a leasing pixabay

Zawieszenie działalności gospodarczej czasem bywa nieuniknione. Prowadzeni firmy wiąże się z ryzykiem finansowym oraz okresami, które nie sprzyjają satysfakcjonującym wynikom.

Decyzja o złożeniu wniosku nie przekreśla jednak naszych zobowiązań, które zawarliśmy przed zawieszeniem. Dalej możemy opłacać umowy leasingowe oraz wszelkie abonamenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Działa to nawet na naszą korzyść, ponieważ dajemy jasny sygnał, że jesteśmy gotowi na wznowienie działalności w odpowiednim momencie.

Czym jest leasing?

Oferty leasingowe sprzedawane są przez specjalistyczne firmy, które udostępniają towary i usługi na pewien okres rozłożony na abonamenty. W ten sposób sprzedaje się środki trwałe jak np. samochody czy elektronikę. Leasingobiorca, czyli osoba, która musi opłacać zobowiązania wynikające z takiej umowy, co miesiąc uiszcza umówioną kwotę na konto leasingodawcy. Przez cały czas trwania umowy leasingowej mamy pełne prawa do środka trwałego, który zakupiliśmy tą drogą. Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z leasingu są zawarte w podpisanej przez obydwie strony umowie.

Jakie wyróżniamy rodzaje leasingu?

W zależności od naszych preferencji możemy wybrać pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym. Leasing operacyjny to taka forma, w której leasingodawca ma wszelkie prawa majątkowe do środka trwałego. To on jest zobligowany do odpisów amortyzacyjnych, a leasingobiorca musi jedynie opłacać abonament za użytkowanie przedmiotu umowy. W tym przypadku leasingobiorca nie może wykupić auta czy komputera po zakończeniu umowy leasingowej.

W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu umowy i to on ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego.

Zawieszenie działalności a leasing

Jak zatem ma się zawieszenie działalności a leasing? W przypadku decyzji o zawieszeniu prowadzenia przedsiębiorstwa na minimalny okres 30 dni lub dłuższy czas mamy kilka opcji. Jedna z nich jest rezygnacja z umowy leasingowej i zerwanie jej. Wówczas właściciel działalności musi oddać auto będące przedmiotem umowy i dodatkowo zapłacić prowizję, która jest kreślona w zapisach umowy. Jeśli mamy taka możliwość, możemy również wykupić przedterminowo samochód od leasingodawcy. Warto zapoznać się z treścią umowy, aby wiedzieć, jaki jest minimalny okres trwania leasingu przed wykupieniem środka trwałego.

Istnieje również opcja przepisania umowy leasingowej na inną osobę, czyli tzw. cesja. Musimy wówczas znaleźć innego chętnego przedsiębiorcę, który będzie zainteresowany posiadaniem przedmiotu naszej umowy. Na takie rozwiązanie musi się godzić również firma leasingowa, która także jest stroną umowy. Wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na dalsze opłacanie rat leasingowych, które pozwalają na posiadanie środka trwałego będącego przedmiotem umowy. Od takich kosztów możliwe jest odliczenie podatku VAT w pierwszym okresie po wznowieniu działalności gospodarczej.

Z jakimi skutkami związane jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Minimalny okres, na jaki możemy zawiesić działalność gospodarczą to 30 dni. Maksymalnie zawieszenie może trwać 24 miesiące. Istnieje możliwość zawnioskowania o inny czas określony zawieszenia lub dokonanie zawieszenia na czas nieokreślony, nieprzekraczający 24 miesięcy. W momencie, w którym decydujemy się na zawieszenie działalności gospodarczej, musimy liczyć się z niektórymi skutkami. Jednym z nich jest brak możliwości wykonywania przedmiotu naszej działalności oraz wystawiania faktur kontrahentom. Wyjątkiem są zobowiązania złożone przed rozpoczęciem zawieszenia. Nie można również wykazywać przychodów oraz rozliczać się z kosztów ich uzyskania. W skład kosztów, które można wykazywać w okresie zawieszenia wchodzą abonamenty telefoniczne i internetowe, opłaty za wynajem powierzchni biurowej wynikające z umowy zawartej w trakcie działania przedsiębiorstwa oraz media.