About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 03 październik 2018 09:37

Jakie są koszty wynajęcia magazynu?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na całym świecie wciąż powstają nowe firmy. Jednak przeważająca ich część upada po pierwszych kilku latach działalności. Przedsiębiorcy, którym się nie powiodło w biznesie, zrzucają winę na zbyt dużą konkurencję, kryzys finansowy, wysokie podatki i składki czy ogólnie ciężkie czasy. Okazuje się jednak, że głównym powodem upadku firm jest zupełnie coś innego. Chodzi o znajomość podstawowych zasad oraz strategii związanych z rozwojem biznesu i zwiększaniem przychodu.

 

Wynajęcie magazynu - koszty

Magazyny należą do najbardziej kosztochłonnych form przedsiębiorczości. Najwięcej pieniędzy pochłania wynajęcie magazynu. Ceny za wynajem powierzchni magazynów w Polsce, zależą od położenia geograficznego i regionu. Średnia wynajmu za 1 m kw. powierzchni wynosi 14,21 zł na miesiąc, maksymalna to 25,18 zł, a minimalna 9,30 zł.

Jednostkowe ceny nieraz bardzo odbiegają od średniej, choćby ceny za wynajęcie w okolicach Warszawy, gdzie za 1 m kw powierzchni magazynowej trzeba zapłacić nawet do 50 zł. Warto też wiedzieć, że magazyny w rejonie Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi czy dużych miast śląskich posiadają znacznie wyższy standard niż pozostałe. W tych miejscach ulokowana jest większość centrów logistycznych i magazynowych klasy A. Natomiast np. w Szczecinie ceny za najem są nieco niższe - Magazyn w tym mieście można wynająć tutaj: http://www.magazyn-szczecin.pl/ Jak więc widać, ceny za wynajęcie magazynu wiążą się z rozwojem przemysłu w danym regionie. Im bardziej rozwinięty jest obszar, tym wyższa jest cena. Zależą one również od wyposażenia magazynów.

Na pewno droższe będą magazyny klasy A, wyposażone w ogrzewanie, niepylącą posadzkę, rampy, doki przeładunkowe, stosunkowo dużą nośność stropu, windy towarowe, parkingi i monitoring. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się magazyny klasy B, wymagają bowiem inwestycji od potencjalnych najemców, których czekają wysokie koszty dostosowania powierzchni magazynów do własnych potrzeb.

Dodatkowo cena wynajmu magazynu zależy od jego wielkości i okresu na jaki sporządzany jest kontrakt. Warto wiedzieć, że im dłuższy czas trwania kontraktu, tym niższa cena wynajmu.

Koszty utrzymania magazynu

Kiedy magazyn jest już wynajęty, trzeba zadbać, aby powierzchnia magazynowa była odpowiednio wykorzystana, a ruch towarów dobrze zarządzany. Wszystko to również wiąże się z kosztami, które dotyczą między innymi:

  • utrzymania magazynu, co wiąże się z jego wyposażeniem statycznym oraz wyposażeniem ruchomym, regularnymi przeglądami technicznymi budynku, utrzymaniem i konserwacją urządzeń technicznych, dróg wewnętrznych i placów manewrowych;
  • serwisu czyli regularnych przeglądów i napraw urządzeń ochronnych, regałów, środków transportu, oświetlenia i oznakowań, w celu utrzymania ich sprawności;
  • mediów - koszty energii elektrycznej lub gazu;
  • wymiany zużytego sprzętu oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń;
  • płac (pensje, podatki, ubezpieczenia);
  • pokrycia strat finansowych powstałych wskutek, np. nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń.