About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 04 kwiecień 2018 19:41

Bezpieczne przechowywanie paliwa na stacji paliw - na czym to polega?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ropa naftowa oraz produkty z niej uzyskiwane to jedno z najważniejszych źródeł energii oraz paliw. Bez niej życie współczesnego człowieka byłoby mocno skomplikowane i trudne. Daje ona ludziom wiele pożytku, ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń dla zdrowia czy nawet życia wszystkich żywych organizmów. Człowiek powinien zapobiegać lub usuwać wszystkie zjawiska związane z użyciem ropy.

Może to robić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz poprzez postępowanie według określonych zasad, np. warunków sanitarno-higienicznych. Odnosi się to także do stacji paliw.

Kto dba o bezpieczeństwo na stacji paliw?

Za bezpieczeństwo na stacji paliw odpowiada jej właściciel, zarządca lub użytkownik. To on w głównej mierze powinien pilnować przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz innych, które regulują bezpieczne użytkowanie stacji paliw. Powinien on także zaznajomić z nimi wszystkich pracowników oraz zabezpieczyć budynek i cały teren na wszystkie niebezpieczne okoliczności. Jego zadaniem jest wyposażyć budynek stacji oraz cały obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze. Ponieważ paliwa produkowane na bazie ropy naftowej są łatwopalne, muszą być odpowiednio przechowywane i dystrybuowane. O to również musi zadbać właściciel stacji. W tym celu powinien wyposażyć swój obiekt w specjalne zbiorniki na paliwo, które może nabyć np. od firmy MiM Zbiorniki

Jak bezpiecznie przechowywać paliwo?

Każda stacja paliw powinna być wyposażona w instalacje i urządzenia, które mają zabezpieczyć przed przeniknięciem paliwa do gruntu, wód powierzchniowych lub gruntowych. Właściciel stacji powinien zakupić urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu paliwa oraz takie, które będą sygnalizować jego wyciek. Zbiorniki na stacjach paliw, które są przeznaczone do przechowywania produktów naftowych, powinny spełniać wymogi dla zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych. Łączna pojemność zbiorników, w których będzie magazynowane paliwo, nie może być większa niż 500 m3. Natomiast pojemność pojedynczego zbiornika dla produktów naftowych nie powinna przekroczyć 100 m3.

Bezpieczeństwo na stacji paliw

Przechowywanie paliwa jest bardzo istotną sprawą, jednak nie jedyną, która wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa na stacji paliw. Właściciel musi pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu dystrybutorów i o zachowaniu granicy strefy zagrożenia wybuchem. Pawilon stacji musi być wykonany z materiałów zapobiegających rozprzestrzenianiu ognia. Musi także znajdować się poza strefą zagrożoną wybuchem. W odległości do 5 m od dystrybutora nie powinny znajdować się żadne studzienki kanalizacyjne czy wodociągowe. Jest to podyktowane zagrożeniem wybuchowym, jakie zachodzi przy korzystaniu z dystrybutora.

Właściciel stacji paliw nie może oszczędzać na materiałach użytych do budowy stacji paliw oraz na jej wyposażeniu. Wszystko powinno być jak najlepszej jakości. Zbiorniki na paliwo, które stanowią podstawę bezpieczeństwa, powinny być trwałe i niezawodne, tak jak te z firmy MiM Zbiorniki. Użycie najlepszego sprzętu i przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa daje gwarancję właściwego i komfortowego użytkowania stacji paliw.